Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs

Ādolfs Alunāns (1848 – 1912) – latviešu teātra dibinātājs, dramaturgs, aktieris un režisors. Jelgavā atrodas vienīgais latviešu teātra tēvam veltītais muzejs.
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
Dienas centra "Atbalsts" klientu radošo darbu izstāde "Ziemas saulgriežos" Arhīvs
5. decembris

Dienas centra "Atbalsts" klientu radošo darbu izstāde "Ziemas saulgriežos"

Izstādi muzejā būs iespējams apskatīt no 5. decembra līdz 31. janvārim.

Dienas centrs dibināts 1997. gadā kā Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ģintermuiža” rehabilitācijas nodaļa. Kopš 2001.gada dienas centrs ir Jelgavas sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība, kas sniedz sociālo aprūpi un rehabilitāciju personām ar psihiskās veselības traucējumiem. 2004. gadā iegūst nosaukumu „Atbalsts”. Ikdienā Dienas centru apmeklē vidēji 21. klients. Dienas centrs atrodas Jelgavā, Zirgu ielā 47.a. Dienas centrā notiek dažādas nodarbības, tai skaitā mākslas terapija. Mākslas terapijas pasniedzēja Indra Grasberga jau 17. gadu garumā dienas centra klientiem pasniedz mākslas terapijas nodarbību. Klientu zīmējumu darbi jau vairākas reizes tika izstādīti dažādos muzejos, tai skaitā arī Ādolfa Alunāna muzejā. Mākslas terapija ir mākslas izmantošana klienta rehabilitācijā un klienta prasmju uzturēšanā. Māksla savienojumā ar terapiju ir instruments cilvēkiem, kuriem ir mentāli, psihiski, garīgi traucējumi. Mākslas terapijas pasniedzēja Indra Grasberga: „Mākslas terapiju pielieto gadījumos, kad cilvēkam ir garīgas, fiziskas veselības traucējumi vai psiholoģiskas grūtības”. Zīmētais mākslas darbs mākslas terapijā kalpo kā starpnieks, kā verbāla sazināšanās, neverbāla izpausme, kas palīdz labāk izprast klienta domas, izjūtas, pārdzīvojumus, kurus nereti dialogā izteikt ir grūti. Mākslas terapijas mērķis ir ārstēšanas procesa atvieglošana. Agresijas, negatīvu un apspiestu jūtu, domu izpaušana caur krāsām uz zīmējumu. Mākslas terapija ir terapijas veids, kas palīdz dienas centra klientam koncentrēties un veicina viņu kognitīvos domāšanas procesus. Māksla rosina radoši darboties savam priekam, attīstot un veicinot klientu kreativitāti, veicina uzmanību. Mākslas terapijas darba procesā risina emocionālus konfliktus, tiek pārvarēts ikdienas stress, tiek izzīmēta traumatiska pieredze, tiek paaugstināta klienta pašapziņa.