Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs

Ādolfs Alunāns (1848 – 1912) – latviešu teātra dibinātājs, dramaturgs, aktieris un režisors. Jelgavā atrodas vienīgais latviešu teātra tēvam veltītais muzejs.
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
 • Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
Saites

Vispārēja informācija:

http://www.km.gov.lv Latvijas Republikas Kultūras ministrija
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Muzeju un vizuālās mākslas nodaļa
http://www.jelgava.lv Jelgavas pilsēta 
http://www.kultura.jelgava.lv/ Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra KULTŪRA 
http://www.tornis.jelgava.lv/page/93 Jelgavas Sv.trīsvienības baznīcas tornis 
http://www.tornis.jelgava.lv/page/94 Jelgavas reģionālais tūrisma centrs 
http://www.visit.jelgava.lv Tūrisma iespējas Jelgavā, Jelgavas novadā, Ozolnieku novadā
http://www.muzeji.lv Latvijas Muzeju biedrība 
http://www.nmkk.lv Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs


Citi muzeji vai to filiāles Jelgavā:


http://www.jvmm.lv Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
http://www.railwaymuseum.lv materiāli par Latvijas un Jelgavas dzelzceļa vēsturi
http://www.rundale.net pastāvīgā ekspozīcija "Kurzemes hercogu kapenes" Jelgavas pilī
http://www.jelgavaspils.lv/ Jelgavas pils un LLU muzejs


Informācija par Latvijas vēsturi:

http://www.etilts.lv/svd/lat/svd.htm eksperimentālā arheoloģija
www.letonika.lv Latvijas vēstures enciklopēdija
http://www.bautz.de/bbkl/ informācija par Latvijas teritorijā darbojošos garīdznieku biogrāfijām un bibliogrāfija (vācu valodā) http://www.deutschbalten.de/ vācbaltiešu mājas lapa (vācu valodā) 
http://www.deutschbalten.de/ informācija par vācu bruņniecības vēsturi Livonijā (vācu un angļu valodās) 
http://www.livonia.narod.ru/list.htm 13./14.gs. hroniku teksti (krievu valodā) 
www.historia.lv informācija par Latvijas vēsturi


Informācija par Kurzemes un Zemgales hercogisti:

http://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum Šķirklis no interneta enciklopēdijas "wikipedia" par Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturi
http://fotw.net/flags/lv-cour.html Kurzemes un Zemgales hercogistes karogi
http://www.baltische-ritterschaften.de Kurzemes bruņniecības vēsture vācu valodā
http://www.von-stackelberg.de/ahnenforschung.htm Fon Stakelbergu (von Stackelberg) dzimtas vēsture
 http://www3.acadlib.lv/greydoc Disertācijas kopsavilkums "Ebreji Kurzemes un Zemgales hercogistē (1561-1795)" 
http://www.zum.de/whkmla/region/eceurope/courland15611641.html 
http://www.zum.de/whkmla/region/eceurope Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsture un vairākas papildus interneta saites par vēsturi
http://genealogy.euweb.cz/other/biron.html Ernsta Johana Bīrona dzimtas ģenealoģija
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=664&letter=M ebreji Jelgavas vēsturē
http://www.jewishencyclopedia.com Šķirklis no interneta "Ebreju enciklopedijas" saistībā ar Kurzemes un Zemgales hercogisti
http://www.edwardvictor.com/Jelgava_Mitau.htm Ebreju sinagogas Jelgavā fotogrāfija
http://www.jewishgen.org/Courland/rosenthal.htm Hermaņa Rozentāla (Herman Rosenthal) raksts par ebreju vēsturi Kurzemē un Zemgalē