LV
RU EN
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs

Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts
Jelgavas muzejs
LV
RU EN
Sākums Par muzeju

Par muzeju

Muzeja vēsture

Ideja par muzeja izveidošanu dzima l960. gadu beigās. Jelgavā aktīvi darbojās Ādolfa Alunāna Tautas teātris režisores Lūcijas Ņefedovas vadībā, viens no teātra draugiem bija Ādolfa Alunāna mazdēls Ādolfs Švānbergs. Rīgā Mežaparka dzīvoklī dzīvoja arī trīs Alunāna meitas – Valda, Valeska un Emīlija. Viņas bija saglabājušas daļu no savam tēvam piederējušajām lietām: mēbeles, traukus, grāmatas, fotogrāfijas, kuras pateicoties mazdēla entuziasmam tika nodotas jelgavniekiem. Tuvojās teātra tēva 120. jubileja un latviešu teātra 100. jubileja, pamazām izkristalizējās doma par piemiņas vietas iemūžināšanu pilsētā, kurā Ādolfs Alunāns dzimis un dzīvojis. Tika noskaidrota viņa pēdējā dzīves vieta – Filozofu ielā 3, bijušajā Jelgavas otrās kredītbankas direktora Žaņa Bergmaņa ārpilsētas villā.

Pilsētas izpildu komiteja rada iespēju sākotnēji atbrīvot ēkas otro stāvu un ar 1966. gada 12. janvāra Lēmumu Nr. 6 nolēma izveidot sabiedrisko muzeju – Ādolfa Alunāna memoriālo māju. 1968. gada 6. jūnijā muzejs tika atvērts skatītājiem.Šefību par muzeja uzturēšanu uzņēmās Tautas teātris taču tā bija smaga nasta jau tā noslogotajiem teātra dalībniekiem un darbs ar laiku apsīka. Bija skaidrs, ka muzejam jāmaina statuss. 1978. gadā pilsētas vadība atbrīvoja visu ēku un sabiedrisko muzeju pārveidoja par Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja filiāli. Pēc kapitālā remonta, 1988. gada 19. novembrī muzejs atkal vēra durvis apmeklētājiem savā tagadējā izskatā.

Līdz ar Civillikuma stāšanos spēkā muzeja zeme un ēka atgriezās Bergmaņu ģimenes īpašumā. 1998. gada 11. jūnijā Jelgavas dome pieņēma lēmumu Nr.12/13 “Par Ādolfa Alunāna muzeja ēkas un zemes gabala pirkšanu”, ēka un zeme nodota Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam beztermiņa valdījumā.

Par nozīmīgu kļuva 2010. gads. Muzeja infrastruktūras attīstībai piesaistītas un realizētas investīcijas projektā ”Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja pakalpojumu dažādošana un koka ēkas restaurācija” ar Jelgavas pašvaldības, Eiropas Savienības un Norvēģijas finansu instrumenta līdzekļiem. Projekta ietvaros veikts muzeja ēkas remonts, teritorijas labiekārtošana, ēkas pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ekspozīciju papildināšana ar multimedijiem.

Muzejā un tam piegulošajā teritorijā laika posmā no 2010. līdz 2011. gadam norisinājās ēkas restaurācijas un renovācijas darbi, un teritorijas labiekārtošanas darbi, kopsummā 365575 Eur t.sk. 310739 Eur no Norvēģijas finanšu instrumenta un 54836 Eur no Jelgavas pašvaldības līdzekļiem. Jāatzīst, ka, pateicoties projekta ietvaros paveiktajam, muzejs ar savu izskatu ieguvis publicitāti un papildus uzmanību un no 2011. gada piesaista jelgavnieku un iebraucēju interesi.

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs

“Nu reiz esmu atradis patīkamu, saulainu dzīvokli ar augstiem kokiem logu priekšā – tā sakot, dārzā. Te es ceru atspirgt,” – tā savā vēstulē Aronu Matīsam rakstīja Ādolfs Alunāns no jaunā dzīvokļa Jelgavā Filozofu ielā 3. Alunānu ģimene bieži mainīja dzīves vietas – reizēm īres maksa izrādījās par augstu, reizēm apkārtne par trokšņainu vai dzīvoklis par aukstu.

Šeit Alunāni īrēja ēkas otro stāvu. Dzīvoklī bija piecas nelielas istabas, virtuve, bēniņi ar jumta balkonu, kur reizēm labprāt uzkāpa arī pats Ādolfs, lai pavērtos apkārt uz plašajiem dārziem un laukiem līdz pat Ģintermuižai. Šeit bija klusums un miers, bet teātra tēva sāpošajām kājām neaizsniedzamā attālumā atradās dzelzceļa stacija un ceļš uz Rīgu un pat Latviešu biedrības nams.

Kopā ar vecākiem te dzīvoja trīs jaunākās meitas – Valda, Valeska un Emīlija. Pārējie bērni bija nodibinājuši savas ģimenes un izklīduši kur kurais. Dēls Pēteris Krievijā, meita Zuzanna Lietuvā, labi,  ka meita Paula tepat Filozofu ielā 11, gandrīz līdzās.

Ēkas pirmajā stāvā iekārtota pasākumu telpa ar skatuvīti un izstāžu zāle. Otrajā stāvā teātra tēva memoriālais dzīvoklis ar četrām istabām – ēdamistaba ar Alunāna rakstāmgaldu, viesistaba un divas guļamistabas.

Ādolfa Alunāna memoriālā māja ir vieta, kurā latviešu teātra tēvs dzīvojis divus pēdējos dzīves gadus no 1910.-1912.gadam, bet ģimene līdz 1926.gadam. Te atrodas viņa radošais mantojums un viņa ģimenes sadzīves priekšmeti. Pateicoties mazdēlam Ādolfam Švānbergam muzejā ir vairāk kā tūkstoš oriģinālpriekšmetu. Tas rada īpašu romantiku un saglabā izcilas personības radīto auru.

Kāpēc apmeklēt Ādolfa Alunāna muzeju?

 

Ādolfa Alunāna memoriālā māja ir vieta, kurā latviešu teātra tēvs dzīvojis divus pēdējos dzīves gadus no 1910.-1912. gadam, bet ģimene līdz 1926. gadam. Te atrodas viņa radošais mantojums un viņa ģimenes sadzīves priekšmeti. Pateicoties mazdēlam Ādolfam Švānbergam, muzejā ir vairāk nekā tūkstoš oriģinālpriekšmetu. Tas rada īpašu romantiku un saglabā izcilas personības radīto auru.

Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā mīļi gaidīti ir gan individuālie apmeklētāji, gan apmeklētāji grupās, kas vēlas izbaudīt 20. gadsimta sākuma atmosfēru un iedziļināties teātra rašanās pirmsākumos. Piedāvājam novadīt ekskursijas un dažādas pedagoģiskās programmas, pielāgojoties jebkurai vecuma grupai.

Muzejs ir atvērts sadarbībai ar skolām un individuālām personām dažādu pasākumu, koncertu, konkursu u.tt. organizēšanā. Muzejs pasākumu laikā iekštelpās spēj uzņemt līdz 40 personām.

Laipni lūdzam ciemos!

Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja nolikums

APSTIPRINA
G.Grase
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore
05.01.2015.

 

 

ĀDOLFA ALUNĀNA MEMORIĀLĀ MUZEJA

N O L I K U M S

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN TIESISKAIS STATUSS

 

1.1. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs ( turpmāk Ā.Alunāna MM) ir Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja filiāle.

1.2. Ā.Alunāna MM adrese ir Filozofu iela 3, Jelgava, Latvijas Republika.

1.3. Ā.Alunāna MM filiāles vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no tā Ģ.Eliasa Jelgavas VMM direktore, tā amata pienākumi noteikti amata aprakstā.

1.4. Filiāles vadītājs ir muzejā darbojošos Krājuma komisijas sastāvā.

 

II. Ā.ALUNĀNA MM  MISIJA, DARBĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 

2.1. Muzeja misija ir – “Latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna piemiņas iemūžināšana, ar viņa vārdu saistot teātra pirmsākumus, teātra spēlēšanas tradīcijas, to turpinājumu Jelgavā un Jelgavas un Ozolnieku novadā tagad un nākotnē”.

2.2.  Muzeja darbības virzieni

2.2.1. Komplektēt un uzturēt muzeja krājumu.

2.2.2. Nodrošināt muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību.

2.2.3. Pētīt Ādolfa Alunāna dzīvi un radošo darbību, latviešu teātra pirmsākumus un teātru darbību Jelgavā un Jelgavas un Ozolnieku novadā.

2.2.4. Organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par teātra vēsturi un novada kultūrvēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem un ievērojamām personībām u.c.

2.2.5. Uzturēt valsts nozīmes kultūrvēsturisku pieminekli – māju, kurā savus pēdējos mūža gadus pavadījis Ā. Alunāns.

2.3. Muzejs savu mērķu īstenošanai veic šādas funkcijas:

2.3.1. Komplektē, zinātniski apstrādā, popularizē un glabā materiālus, kas atspoguļo Ā. Alunāna dzīvi un radošo darbību, latviešu teātra pirmsākumus un attīstību, Jelgavas pilsētas un Jelgavas un Ozolnieku novada teātru darbību,

2.3.2. Veido pastāvīgās muzeja ekspozīcijas, stacionārās un ceļojošās izstādes,

2.3.3. Organizē un vada pārskata un tematiskās ekskursijas, pārrunas, lekcijas un citus sabiedrību izglītojošus pasākumus.

 

III Ā.ALUNĀNA MM  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

3. Ā. Alunāna MM ir tiesības:

3.1. Savas kompetences ietvaros veikt zinātniski pētniecisko darbu, sagatavot izziņas, sniegt konsultācijas, rekomendācijas, sniegt atzinumus par citu institūciju pētījumiem novada teātru vēsturē,

3.2. Rīkot seminārus, zinātniskās konferences un citus pasākumus, uzstāties tajos ar referātiem vai lekcijām, publicēt zinātniski pētnieciskā darba rezultātus,

3.3. Noteiktā kārtībā iesniegt Ģ.Eliasa Jelgavas VMM administrācijai priekšlikumus par filiāles attīstības galvenajiem virzieniem un citiem specifiskiem jautājumiem filiāles darba uzlabošanai.

4. Ā. Alunāna MM ir pienākums:

4.1. Nodrošināt muzeja krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem saskaņā ar LR MK Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu, LR Muzeju likumu, šo nolikumu,

4.2. Sniegt pārskatu un un nodrošināt nepieciešamo informāciju Ģ.Eliasa Jelgavas VMM, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļai,

4.3. Ievietot informāciju par filiāles darbību Latvijas Kultūras kartē.

 

 

Sagatavoja:
Ā.Alunāna MM vadītāja  M.Matisa
28.12.2014.

Muzeja krājums
Saites

Vispārēja informācija:

http://www.km.gov.lv Latvijas Republikas Kultūras ministrija
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Muzeju un vizuālās mākslas nodaļa
http://www.jelgava.lv Jelgavas pilsēta
http://www.kultura.jelgava.lv/ Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra KULTŪRA
http://www.tornis.jelgava.lv/page/93 Jelgavas Sv.trīsvienības baznīcas tornis
http://www.tornis.jelgava.lv/page/94 Jelgavas reģionālais tūrisma centrs
http://www.visit.jelgava.lv Tūrisma iespējas Jelgavā, Jelgavas novadā, Ozolnieku novadā
http://www.muzeji.lv Latvijas Muzeju biedrība
http://www.nmkk.lv Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs

Citi muzeji vai to filiāles Jelgavā:

http://www.jvmm.lv Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
http://www.railwaymuseum.lv materiāli par Latvijas un Jelgavas dzelzceļa vēsturi
http://www.rundale.net pastāvīgā ekspozīcija “Kurzemes hercogu kapenes” Jelgavas pilī
http://www.jelgavaspils.lv/ Jelgavas pils un LLU muzejs

Informācija par Latvijas vēsturi:

http://www.etilts.lv/svd/lat/svd.htm eksperimentālā arheoloģija
www.letonika.lv Latvijas vēstures enciklopēdija
http://www.bautz.de/bbkl/ informācija par Latvijas teritorijā darbojošos garīdznieku biogrāfijām un bibliogrāfija (vācu valodā) http://www.deutschbalten.de/ vācbaltiešu mājas lapa (vācu valodā)
http://www.deutschbalten.de/ informācija par vācu bruņniecības vēsturi Livonijā (vācu un angļu valodās)
http://www.livonia.narod.ru/list.htm 13./14.gs. hroniku teksti (krievu valodā)
www.historia.lv informācija par Latvijas vēsturi

Informācija par Kurzemes un Zemgales hercogisti:

http://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum Šķirklis no interneta enciklopēdijas “wikipedia” par Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturi
http://fotw.net/flags/lv-cour.html Kurzemes un Zemgales hercogistes karogi
http://www.baltische-ritterschaften.de Kurzemes bruņniecības vēsture vācu valodā
http://www.von-stackelberg.de/ahnenforschung.htm Fon Stakelbergu (von Stackelberg) dzimtas vēsture
http://www3.acadlib.lv/greydoc Disertācijas kopsavilkums “Ebreji Kurzemes un Zemgales hercogistē (1561-1795)”
http://www.zum.de/whkmla/region/eceurope/courland15611641.html
http://www.zum.de/whkmla/region/eceurope Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsture un vairākas papildus interneta saites par vēsturi
http://genealogy.euweb.cz/other/biron.html Ernsta Johana Bīrona dzimtas ģenealoģija
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=664&letter=M ebreji Jelgavas vēsturē
http://www.jewishencyclopedia.com Šķirklis no interneta “Ebreju enciklopedijas” saistībā ar Kurzemes un Zemgales hercogisti
http://www.edwardvictor.com/Jelgava_Mitau.htm Ebreju sinagogas Jelgavā fotogrāfija
http://www.jewishgen.org/Courland/rosenthal.htm Hermaņa Rozentāla (Herman Rosenthal) raksts par ebreju vēsturi Kurzemē un Zemgalē

Piekļūstamības paziņojums

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs-  http://alunans.lv/aamm/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Piekļūstamības paziņojuma veidlapa pieejama šeit.

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Dažas sadaļas šajā tīmekļvietnē var nebūt pilnībā piekļūstamas.
Piemēram:
– lapai daļēji nodrošināta piekļūstamība no tastatūras, nav redzams tastatūras fokuss
– sadaļām nav nodrošināta “viegli lasīt” funkcionalitāte.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 31.08.2023.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Ja ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar mums, zvanot uz tālruni +371 63021180 vai, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: Elina.Skutele@muzejs.jelgava.lv.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: Elina.Skutele@muzejs.jelgava.lv.

Zvaniet: 63021180

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi .

Sūdzību iesniegšana

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Elīna Skutele, Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja vadītāja, 63021180.

Ja rodas kādas problēmas, kas nav uzskaitītas šajā lapā, būsim pateicīgi, ja par nepilnībām sazināsieties ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja filiāles Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja vadītāju, zvanot: +371 63021180, rakstot e-pastu: Elina.Skutele@muzejs.jelgava.lv vai nosūtot vēstuli uz adresi: Filozofu iela 3, Jelgava, LV-3001.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.08.2023. un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Elīna Skutele, Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja vadītāja.